Menu
Your Cart
Đang giảm giá tất cả dòng rượu. Xem tại đây. Liên hệ ngay : 0913.493.679

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) nhằm mục đích thông báo với Khách Hàng những Dữ Liệu Cá Nhân được Rượu Ngoại Giá Sỉ xử lý, mục đích xử lý, cách thức xử lý, thời gian lưu trữ, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân, và các quyền của Khách Hàng đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính Sách này đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho Khách Hàng để nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân tránh những thiệt hại không mong muốn xảy ra trong quá trình Rượu Ngoại Giá Sỉ thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Chính Sách này được áp dụng cho toàn bộ các nền tảng (App, Web…), trang thông tin điện tử, kênh giao diện, phương tiện, công cụ trên các website/ứng dụng của RuouNgoaiGiaSi.VN bao gồm cả việc tư vấn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tiếp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của RuouNgoaiGiaSi.VN.

Chính Sách này bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Điều khoản định nghĩa

Điều 2. Xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 4. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 5. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Điều 7. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Điều 8. Kiểm soát dữ liệu cá nhân

Điều 9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Điều 10. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Điều 11. Sử dụng Cookies

Điều 12. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Điều 13. Xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

Điều 14. Thông tin liên lạc

Điều 15. Điều chỉnh, sửa đổi

Bằng việc tích vào ô “Tôi đã đọc và chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Rượu Ngoại Giá Sỉ”, Khách Hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, và chấp thuận toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách này. Chính Sách này là một phần các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ và là một phụ lục không tách rời của Hợp đồng dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ mà Khách Hàng đã xác lập với Rượu Ngoại Giá Sỉ.

 • ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi Chính Sách này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:

 • RuouNgoaiGiaSi.VN có nghĩa là Rượu Ngoại Giá Sỉ
 • Khách Hàng có nghĩa là
 • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân sử dụng và/hoặc quan tâm tới các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của RuouNgoaiGiaSi.VN;
 • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân đã truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của RuouNgoaiGiaSi.VN.
 • Sản Phẩm, Dịch Vụ Của Rượu Ngoại Giá Sỉ có nghĩa là
 • Sản phẩm do Rượu Ngoại Giá Sỉ trực tiếp phân phối và cung cấp cho Khách Hàng.
 • XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Rượu Ngoại Giá Sỉ tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong từng trường hợp cụ thể, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:
 • Khi Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách Hàng liên hệ với Rượu Ngoại Giá Sỉ để yêu cầu tư vấn Sản Phẩm, Dịch Vụ Của Rượu Ngoại Giá Sỉ hoặc bày tỏ sự quan tâm tới các Sản Phẩm Của Rượu Ngoại Giá Sỉ;
 • Khi Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của Rượu Ngoại Giá Sỉ;
 • Khi Khách Hàng truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của Rượu Ngoại Giá Sỉ;
 • Khi Khách Hàng đồng thuận cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Rượu Ngoại Giá Sỉ qua các nguồn công khai, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do Rượu Ngoại Giá Sỉ tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên trang website của Rượu Ngoại Giá Sỉ;
 • Khi Khách Hàng cho phép một bên thứ ba không phải là Rượu Ngoại Giá Sỉ thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng với Rượu Ngoại Giá Sỉ;
 1. a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. c) Giới tính;
 4. d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

đ) Quốc tịch;

 1. e) Hình ảnh của cá nhân;
 2. g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 3. h) Tình trạng hôn nhân;
 4. i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 5. k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 6. l) Điểm tín nhiệm viễn thông của Khách hàng: được thể hiện dưới dạng điểm số, là kết quả của quá trình Rượu Ngoại Giá Sỉ xử lý, phân tích dữ liệu của Khách Hàng sử dụng dịch vụ viễn thông, nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác, hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm Rượu Ngoại Giá Sỉ cho Khách Hàng một cách tốt nhất.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm
 1. a) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 2. b) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 3. c) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
 • Dữ liệu cá nhân khác không thuộc nhóm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm quy định tại Điều 2.2.1 và Điều 2.2.2.
 • Rượu Ngoại Giá Sỉ sẽ thông báo cho Khách Hàng các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc phải cung cấp và/hoặc tùy chọn cung cấp tại thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Nếu các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của RuouNgoaiGiaSi.VN và/hoặc RuouNgoaiGiaSi.VN có thể từ chối cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của RuouNgoaiGiaSi.VN cho Khách Hàng mà không phải chịu bất kì một khoản bồi thường và/hoặc phạt vi phạm nào.
 • MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Rượu Ngoại Giá Sỉ có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho một hoặc một vài mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”) bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các Mục Đích sau:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách Hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách Hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách Hàng; Xử lý việc đăng ký sử dụng Sản Phẩm Rượu Ngoại Giá Sỉ;
 • Thẩm định hồ sơ và khả năng đủ điều kiện của Khách Hàng đối với việc sử dụng Sản Phẩm Rượu Ngoại Giá Sỉ
 • Liên hệ với Khách Hàng nhằm trao đổi thông tin, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, giao các hóa đơn
 • Các mục đích khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.
 • CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

RuouNgoaiGiaSi.VN áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

 • THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU
 • Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu

Kể từ thời điểm Khách Hàng chấp thuận với Chính sách này.

 • Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu
 • CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Để thực hiện các Mục Đích quy định tại Chính Sách này, Rượu Ngoại Giá Sỉ có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với:
  • Rượu Ngoại Giá Sỉ không thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân vì mục đích lợi nhuận.
 • LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 • Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng do Rượu Ngoại Giá Sỉ lưu trữ sẽ được bảo mật. Rượu Ngoại Giá Sỉ, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.
 • Địa điểm lưu trữ Dữ Liệu Cá nhân
 • Thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân
 • KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Quyền được biết và Quyền đồng ý

Bằng Chính Sách này, Rượu Ngoại Giá Sỉ thông báo cho Khách Hàng được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trước khi thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Đồng thời, Khách Hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này bằng cách tích hoặc không tích vào ô “Tôi đã đọc và chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Rượu Ngoại Giá Sỉ”.

 • Quyền truy cập và yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

Khách Hàng có quyền truy cập vào các ứng dụng/website của Rượu Ngoại Giá Sỉ và/hoặc liên hệ trực tiếp với Rượu Ngoại Giá Sỉ để kiểm tra, trích xuất các Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho Rượu Ngoại Giá Sỉ phục vụ các Mục Đích quy định tại Chính Sách này. 

 • Quyền chỉnh sửa

Khách Hàng có quyền chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân của mình với điều kiện và việc chỉnh sửa này không vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp Khách Hàng không thể tự chỉnh sửa hoặc gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với Rượu Ngoại Giá Sỉ để được hỗ trợ.

 • Quyền phản đối, hạn chế, rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu

Trường hợp Khách Hàng không muốn nhận nội dung tiếp thị quảng cáo, khuyến mại từ RuouNgoaiGiaSi.VN và muốn rút lại sự chấp thuận trước đó (nếu có)

 • Quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Khách Hàng có quyền yêu cầu RuouNgoaiGiaSi.VN thực hiện xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với điều kiện là yêu cầu của Khách Hàng phải phù hợp với quy định của pháp luật về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

 • Quyền khiếu nại

Khách Hàng có quyền khiếu nại trực tiếp với RuouNgoaiGiaSi.VN hoặc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Khách Hàng cho rằng RuouNgoaiGiaSi.VN vi phạm các quy định của pháp luật liên quan tới bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

 • BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Nghĩa vụ của RuouNgoaiGiaSi.VN

RuouNgoaiGiaSi.VN nỗ lực đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được bảo vệ khỏi các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. RuouNgoaiGiaSi.VN duy trì cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm:

 • Các máy chủ trang thông tin điện tử chính thức của RuouNgoaiGiaSi.VNe được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của RuouNgoaiGiaSi.VN luôn được kiểm tra để phòng tránh các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
 • RuouNgoaiGiaSi.VN sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Dữ Liệu Cá Nhân do Đối Tác Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng RuouNgoaiGiaSi.VN sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân.
  • Nghĩa vụ của Khách Hàng

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình như sau:

 • Chủ động thực hiện các biện pháp giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào mật khẩu, quản lý và sử dụng tài khoản, thiết bị di động của mình (bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, laptop) bằng cách đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng, đặt một mật khẩu mạnh và khó đoán và giữ bí mật thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của mình. RuouNgoaiGiaSi.VN được loại trừ trách nhiệm với Khách Hàng trong trường hợp Khách hàng bị lộ/mất, bị đánh cắp hoặc xâm phạm mật khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của Khách Hàng sử dụng mật khẩu trái phép hoặc mất/thất lạc thiết bị di động dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng dịch vụ hoặc hệ thống bị xâm phạm bất hợp pháp bởi bên thứ ba mặc dù RuouNgoaiGiaSi.VN đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ hệ thống;
 • HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA
 • RuouNgoaiGiaSi.VN sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, RuouNgoaiGiaSi.VN cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. 

Trường hợp Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này hoặc muốn thực hiện các quyền của Khách Hàng liên quan tới Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng liên hệ với RuouNgoaiGiaSi.VNtheo các phương thức và thông tin dưới đây:

 • Liên hệ tới tổng đài 0824 616 168 theo thông tin tại các website/ứng dụng chính thức của RuouNgoaiGiaSi.VN tại từng thời điểm.
 • Các cách thức liên hệ khác như Livechat, liên hệ qua fanpage chính thức của RuouNgoaiGiaSi.VN, email chăm sóc khách hàng được cung cấp cho khách hàng tại mọi thời điểm.
 • ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI

RuouNgoaiGiaSi.VN có thể điều chỉnh Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào đồng thời đăng tải công khai Chính Sách được điều chỉnh trên các kênh thông tin chính thống của RuouNgoaiGiaSi.VN. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm, Dịch vụ Của RuouNgoaiGiaSi.VN và không có bất kì khiếu nại nào đối với Chính Sách được điều chỉnh được hiểu rằng Khách Hàng đã chấp thuận Chính Sách được điều chỉnh đó của RuouNgoaiGiaSi.VN.

CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG